Out Bond Pleton Inti SMK N 1 Bantul

SMK N 1 Bantul menyelenggarakan acara Out bond bagi pasukan pleton Inti SMK N 1 Bantul (Tonti Skansaba) angkatan Tahun 2019/2020 pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 di Pantai Cemara Depok Bantul. Peserta outbond adalah Pasukan Pleton Inti dan dibimbing oleh Sujar Hartono. Hadir pula Pembina, Dewan Tonti, Pasukan Pleton Inti Skansaba.

Diselenggarakaannya Outbond ini bertujuan untuk meningkatkan karakter , wawasan kebangsaan, kedisplinan, ketertiban dan tanggungjawab serta cinta lingkungan bagi anggota. Selain itu juga diharapkan dapat terbentuk Pasukan Pleton Inti Skansaba th 2019/ 2020 yang handal.

Narasumber : Sujar Hartono