Struktur Organisasi

STURKTUR ORGANISASI SMK N 1 BANTUL

TAHUN 2021/2022

 

Kepala Sekolah      : Mujari, M.Pd

Waka Kurikulum    : Samilah, M.Pd

Waka Sarpras        : Susanto Dwi Prihantara,M.Pd

Waka Kesiswaan  : Tatik Wardayati, S.Pd

Waka Humas         : Drs Muhammad Hanan


Ka TU                  : Noviani, S.E.


Ketua Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah

Ketua PMPS          : Danurejo, S.Pd


KAPROLI Akuntansi dan Keuangan                   : Sri Widayati, M.Pd

KAPROLI Bisnis dan Pemasaran                       : ARIS PURWANTINAH, S.Pd

KAPROLI Tehnik Komputer dan Informatika      : SUNARSIH, M.Pd

KAPROLI Manajemen Perkantoran                    : Budi Winarni,M.Pd


KKK TKJ              : DARIYATI, M.Kom

KKK MM              : ANDRIYANI, S.Kom

KKK RPL             : DIAH UTAMININGSIH, M.Kom

KKK BDP             : WINDU MAHMUD, M.Pd

KKK AKL             : SUTARMI, S.Pd

KKK OTKP           : NURNAWATI, S.Pd

KKK PS               : RIRIH DAMAYANTI, M.ACC


Koordinator Guru Pengetahuan Umum

KGPU                  : Dwi Lesmiyati, S.Pd


Kepala Perpustakaan : Wakhid Bashori, M.S.I